POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU www.shaushka.pl
 1. Informacje ogólne: Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy http://shaushka.pl/ (zwany dalej:„Sklepem”).
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Shaushka Cosmetics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 77/222 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie KRS 0000783239 NIP 6762565229  REGON 383161858
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b.poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. W przypadku rejestracji Konta w Sklepie, Klient samodzielnie ustala hasło dostępu do Konta w Sklepie i podaje następujące dane:
  a. imię i nazwisko,
  b. adres e-mail;
  c. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);
  d. numer telefonu;
  e. w przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest poszerzony o dane firmy oraz numer NIP.
 7. Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta Klienta. W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Sklepie Internetowym, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów jest tożsamy. Klienci podają następujące dane:
  a. imię i nazwisko,
  b. adres e-mail;
  c. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);
  d. numer telefonu;
  e. w przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o dane firmy Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
 8. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Sklepie. Sklep nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji otrzyma wiadomość elektroniczną, w której będzie zamieszczone odwołanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość określenia nowego hasła.
 9. Shaushka cosmetics sp. z o.o. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.
 10. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
 11. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.
 12. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. W przypadku dokonania Rejestracji Konta Klienta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego Konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcy tj.:
  a. Firma kurierska;
  b. Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie;
  c. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych(Paczkomat).
 13. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez system Dotpay, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży z Dotpay sp. z o.o z siedzibą w Krakowie.
 14. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 15. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 16. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować na stronie internetowej sklepu www.shaushka.pl w sposób widoczny i zrozumiały.
 17. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis naszej spółki. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - dane w zakładce KONTAKT.