CPNP

Cosmetic Product Notification Portal - to portal gdzie zarejestrowane zostały wszystkie nasze kosmetyki. Obowiązek rejestracji kosmetyków przed włączeniem ich do obrotu dotyczy zarówno producenta jak i importera oraz dystrybutora wprowadzającego kosmetyki na rynek Polski. Sposób rejestracji kosmetyków jest identyczny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Zanim jednak kosmetyk zostanie zgłoszony do CPNP musi zostać poddany Ocenie Bezpieczeństwa Kosmetyku oraz obowiązkowym badaniom.