II URODZINY SHAUSHKA COSMETICS

Opublikowano przez           Aktualności , Zero Waste , Kosmetyki naturalne    Komentarze 0
II URODZINY SHAUSHKA COSMETICS

Regulamin konkursu ,,II URODZINY SHAUSHKA COSMETICS’’

Organizator:

Shaushka Cosmetics sp. z o.o.

ul. Szlak 77/222

31-153 Kraków

REGON:383161858

NIP:6762565229

KRS: 0000783239

I) Konkurs rozpocznie się w dniu 26.03.2021  a zakończy w dniu 15.04.2021 r. o godzinie 23.59.

II) Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 16.04.2020 r. na profilu organizatora na  Instagramie

II) Zgodnie z obowiązującym prawem i regulaminem Instagrama w konkursie nie mogą uczestniczyć właściciele ani pracownicy SHAUSHKA sp. z o.o., członkowie ich rodzin, osoby nieletnie bez zgody rodziców lub ich opiekunów.

III) Wymagania: 

1) Osoba biorąca udział w konkursie musi posiadać konto na Instagramie,

2) Osoba biorąca udział w konkursie  musi posiadać dostęp do Internetu w celu połączenia się z Instagramem oraz stroną sklepu internetowego www.shaushka.pl na której zamieszczony jest regulamin konkursu.

IV) Zasady konkursu: 

1) W konkursie mogą wziąć udział osoby, które używały produktów firmy Shaushka cosmetics i mają doświadczenia związane z kosmetykami tej marki

2) Osoba biorąca udział w konkursie powinna posiadać adres zamieszkania na terenie Polski, na który zostanie wysłana nagroda.

3) Istotą konkursu jest zamieszczenie w formie komentarza opinii (lub wielu opinii) pod wybranym przez siebie ,,POSTEM KONKURSOWYM”, oznaczonym hashtagiem #urodzinyshaushkacosmetics, które w trakcie trwania konkursu organizator zamieszczał będzie # na firmowym profilu Shaushkacosmetics na Instagramie.

4) Opinie rażąco naruszające zasady konkursu, przekopiowane od innych uczestników lub łamiące zasady praw autorskich, zawierające przekleństwa, hasła niezgodne z treścią konkursu będą usuwane. 

5) Uczestnik konkursu może wystawić więcej niż jedną opinię. 

6) Wszystkie opinie zostaną przeczytane przez organizatora. 

7) Spośród wszystkich opublikowanych opinii na profilu Shaushkacosmetics na Instagramie, organizator konkursu wybierze 3 najciekawsze. Oceniając opinie organizator będzie zwracać uwagę na inwencję, kompleksowość opisu, zaangażowanie oraz na to czy wystawiona opinia będzie dobrą wskazówką dla przyszłych klientów.  

8) Udział w konkursie jest dobrowolny, a udostępnienie postu konkursowego nie jest obowiązkowe.

9) Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 16 kwietnia 2021 roku na profilu organizatora w media społecznościowych: Instagram .

10) W ciągu 2 dni od dnia ogłoszenia wyników, zwycięzcy konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni w indywidualnej wiadomości na Instagramie. 

11) Zwycięzca konkursu ma 2 dni od otrzymania wiadomości od organizatora na dokonanie wyboru nagród ( o ile organizator przewiduje taką możliwość), potwierdzenie danych do wysyłki nagrody oraz wybrania kosmetyków (jeśli dotyczy).

12) Jeśli zwycięzca nie odpowie na wiadomość i nie potwierdzi adresu wysyłki oraz wybranych przez siebie kosmetyków (jeśli dotyczy) w ustalonym terminie, nagroda przepada. 

13) Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom za pośrednictwem poczty polskiej lub Inpost paczkomaty w ciągu 7 dni od dnia podania organizatorowi niezbędnych danych (wymienionych w pkt 11).

V) Nagrody.

Dla zwycięzców konkursu przewidziano 3 zestawy nagród rzeczowych:

Każda z nich zawiera 5 kosmetyków firmy Shaushka Cosmetics

- szampon do włosów w kostce (do wyboru)

- odżywkę do włosów w kostce (do wyboru)

- pastę do mycia zębów 60ml (do wyboru)

- krem do codziennej pielęgnacji twarzy Herbatka różana

- Oryginalne, Syryjskie Mydło Aleppo Shaushka 5%

Dodatkowo organizator wyróżni 5 kolejnych osób, które jako nagrody pocieszenia otrzymają jeden szampon w kostce (rodzaj szamponu dostosowany do włosów i osobistych predyspozycji osoby wyróżnionej w konkursie). 

VI) Wszelkie uwagi i reklamacje związane z konkursem prosimy kierować na adres shaushka@interia.pl

VII) Wszyscy uczestnicy konkursu proszeni są o zachowanie zasad wzajemnego szacunku wobec innych uczestników konkursu. 

VIII) Oświadczamy, że „Instagram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu” a administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy konkursu jest organizator konkursu: Shaushka Cosmetics sp. z o.o.

IX) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

X) Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.

XI) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

XII) Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) w przypadku zwycięzców także adres zamieszkania i telefon oraz dane paczkomatu (jeśli dotyczy)

XIII) Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu oraz zamieszczenia ich w mediach społecznościowych na profilu firmowych organizatora. 

XIV) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców wykorzystane w celu przekazania im nagrody.

XV) Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail shaushka@interia.pl  

XVI) Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail shaushka@interia.pl 

XVII) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

XVIII) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku nieprzewidzianych okoliczności mogących mieć wpływ na przebieg konkursu.

Powiązane wpisy

Komentarze

Zaloguj się lub zarejestruj aby dodać komentarze